Najnowsze

Aktualności

Sprawozdanie z działalności Fundacji Kazimierza Górskiego za 2018 rok.


W 2018r. Fundacja Kazimierza Górskiego zajmowała się przygotowaniami oraz przeprowadzeniem trzech najważniejszych Turniejów piłkarskich. Pierwszy Turniej o Mistrzostwo Polski chłopców w kategorii 14 lat odbył się w miejscowości Police w województwie Zachodniopomorskim. Uczestniczacy w finałowej rozgrywace reprezentującu wszystkie Wojewódzkie Zwiazki Piłki Nożnej młodzi piłkarze zaprezentowali bardzo wysoki poziom wyszkolenia sportowego. Był to już piaty rok współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej przy organizacji tego Turnieju. W dowód dobrze układajacej się współpracy z PZPN Fundacja otrzymała okolicznościowa paterę od kierownictwa Związku. Drugim, waznym był Międzynarodowy Turniej dziewcząt i chłopców w wieku od 9 do 15 lat organizowany po raz 24, przy współudziale Fundacji, przez władze powiatu Dobiegniewskiego oraz Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w Zielonej Górze. W tym Turnieju wzięło udział 1.100 uczestników z sześciu krajów europejskich. Dla Zarządu i władz Fundacji bardzo ważnym było zorganizowanie Pierwszego Ogólnopolskiego Turnieju Szkół imienia Kazimierza Górskiego. Turniej odbył się na terenie obiektów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi. Wzięło w nim udział 300 dziewcząt i chłopców reprezentujących 14 Szkół. W zwiazku z organizacją Turnieju Zarząd Fundacji nawiazał współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Resort Sportu dofinansował w znacznej mierze organizację Turnieju. W omawianym roku przedstawiciele Zarządu Fundacji prowadzili rozmowy z przedstawicielami Zarządu Spółki PL 2012 Plus w sprawie budowy "cieżki Kazimierza Górskiego na Stadionoie Narodowym w Warszawie. O dofinansowanie projektu zwróciliśmy się do władz Polskiej Grupy Energetycznej. Szczegółowe negocjacje będą prowadzone w tej sprawie w 2019r. W 2018r. pzredstawiciele Zarządu Fundacji wzięli udział w uroczystości nadania, dwadzieścia pięć lat temu. imienia Kazimierza Górskiego Szkole nr. 37 w Białymstoku. W grudnia 2018r. przedstawiciele Zarządu Fundacji obyli spotkanie z p. Olszewskim, v-ce prezydentem M.St. Warszawy w sprawie nadania jednej z warszawskich ulic imienia Kazimierza Górskiego. Nasza inicjatywa sporkała się z zainteresowaniem władz miasta. Sprawę nadania nawy ulicy będzie wnosił na posiedzenia radnych Warszawy p. Dariusz Dziekanowski, przewodniczącyKomisji Sportu i Turystyki Rady Miasta.

Janusz Jesionek, prezes Fundacji Kazimierza Górskiego

30.01.2017


W dniu 30.01.2017r. w siedzibie Spółki PL. 2012 + Sp. z o.o został podpisany LIST INTENCYJNY pomiędzy Fundacją Kazimierza Górskiego a kierownictwem w/w Spółki. Celem umowy jest podejmowanie działań mających na celu organizację wspólnych przedsięwzięć zarówno sportowych jak i wychowwczych. List podpisali-w imieniu Spółki PL 2012 plus, prezes Zarzadu Marcin Opara, oraz w imieniu Fundacji Kazimierza Górskiego - Janusz Jesionek prezes i Paweł Kosmala v-ce prezes.

22.07.2016


Turniej Finałowy Rozgrywki PZPN o Puchar im. Kazimierza Górskiego w sezonie 2015/2016 Żerków , 24-30 czerwca 2016 roku

Do Żerkowa, gdzie rozgrywane były tegoroczne finałowe mecze mistrzostw o puchar im. Kazimierza Górskiego przyjechało 8 najlepszych ekip z województw wyłonionych w eliminacjach makroregionalnych spośród 16 wojewódzkich związków piłki nożnej: Dolnośląski ZPN, Pomorski ZPN, Podkarpacki ZPN, Podlaski ZPN, Małopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Śląski ZPN, Wielkopolski ZPN.
Młodzi piłkarze w liczbie około 170 osób zostali zakwaterowani w bardzo dobrych warunkach w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Kultury w Żerkowie ul. Jarocińska 35.

Czytaj - całość sprawozdania z turnieju [PDF]21.07.2016


Miniaturka pomnika Kazimierza Górskiego, którą będą otrzymywać osoby zasłużone dla działalności Fundacji Pana Kazimierza.21.02.2016

W dniu 9 lutego 2016r. został podpisany List Intencyjne pomiędzy Funfacją Kazimierza Górskiego a Spółką Pl.2012 Plus, Operatorem Stadionu Narodowego w Warszawie. Celami partnerskiej współpracy będzie :realizacja projektów potwierdzających wykonanie woli Sejmu w zakresie upamiętnienia postaci Kazimierza Górskiego przy jednoczesnym zachowaniu przez Operatora oraz Sponsora Tytularnego możliwości do promowania nazwy handlowej stadionu PGE Narodowy,

-bedzie realizacja projektów promujących markę PGE Narodowy jako miejsce ważne dlapolskiego sportu, polskiej piłki, a także przestrzeń publiczną, w której pamięć o Kazimierzu Górskim jest codziennie żywa,

-planowana organizacja imprez promujących idee sportowego współzawodnictwa w oparciu o spuściznę działań Kazimierza Górskiego na terenach PGE Narodowego oraz innhych miejscach na terenie Polski z uwzględnieniem specyfiki działalności Operatora i jego możliwości wsparcia przedmiotowych imprez.

List Intencyjny, który został podpisany przez Janusza Jesionka-prezesa Fundacji Kazimierza Górskiego oraz Jakuba Oparę-prezesa Spółki PL 2012 Plus, będzie stanowił podstawę do nawiązania bliższej współpracy między Fundacją Kazimierza Górskiego, Polską Grupą Energetyczną i Spółką PL 2012 Plus, Operatorem Stadionu Narodowego.


07.01.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 29.12.2015 odbyłem spotkanie z p. Andrejem Deszczycą-Ambasadorem Republiki Ukrainy oraz Vasylem Yoradanem-Sekretarzem ambasady podczas którego poinformowałem o wizycie przedstawicieli Fundacji K. Górskiego we Lwowie, przekazaniu tablicy K. Górskiego szkole do której on uczęszczał oraz nawiązaniu współpracy z Fundacją "Czesna Sprawa" /uczciwa sprawa/, której przewodniczy p. Olga Anokhina.

Poinformowałem gospodarzy spotkania o wizycie w Warszawie i Dobiegniewie przedstawicieli Fundacji Czesna Sprawa oraz o udziale drużyny ukraińskiej /dzieci poległych żołnierzy z Ługańska i Donbasu/ w międzynarodowym Turnieju w Dobiegniewie /3-9.07.2015/ Pan ambasador podziękował za informację i zobowiązał się do przyjęcia drużyny w ambasadzie podczas pobytu w Warszawie.


27.12.2015

Komunikat ze spotkania z delegacją Fundacji "Czesna Sprawa" z Ukrainy:

W dniu 16.12.2015r. odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Fundacji Kazimierza Górskiego w osobach Janusz Jesionek, Dariusz Górski , Jan Chaładaj z przedstawicielami ukraińskiej Fundacji "Czesna Sprawa"/uczciwa sprawa/ na czele z przewodniczącą Olgą Anochiną. W trakcie spotkania dokonano następujących ustaleń:

1. zaproponowany przez stronę ukraińska projekt porozumienia postanowiliśmy przedyskutować w gronie naszego Zarządu, przekazać uwagi i po ich przyjęciu podpisać umowę,

2. umowa zostanie podpisana podczas kolejnej wizyty przedstawicieli Fundacji "Czesna Sprawa" w Warszawie w lutym 2016r.,

3. zorganizowaliśmy wizytę przedstawicieli Fundacji "Czesna Sprawa" w Dobiegniewie w dniu 17.12.2015r. Podczas wizyty omówiono z burmistrzem miasta oraz Komitetem Organizacyjnym warunki uczestnictwa 18 osobowej /14 zawodników i 4 członków kierownictwa/ w Turnieju,który odbędzie się w dniach 3-9.07.2016r. Gospodarze wręczyli zaproszenie oraz karty uczestnictwa do udziału w Turnieju,

4. omówiono zasady finansowania udziału w Turnieju. Komitet Organizacyjny zaproponował 50% zniżkę w opłatach za uczestnictwo w Turnieju sugerując możliwość całkowitego pokrycia kosztów w przypadku gdy dostanie dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki.


9.12.2015

W dniu 9.12.2015r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji Kazimierza Górskiego pod przewodnictwem Aleksandra Kwaśniewskiego, przewodniczącego Rady z następujacym porządkiem:

1. Informacja o wizycie członków Zarządu Fundacji w Budapeszcie na zaproszenie Instytutu im. Ferenca Puskasa,

2. Informacja o wizycie członków Zarządu Fundacji we Lwowie z okazji wmurowania tablicy Kazimierza Górskiego w szkole do której uczęszczał,

3. Informacja o przygotowaniach do produkcji filmu dokumentalnego o Kazimierzu Górskim,

4. Informacja o przygotowaniach do podpisania umowy sponsorskiej między Fundacją a Polską Grupą Energetyczną,

5. Informacja o rozmowach z Zarządem Spółki PL 2012 Plus w sprawie wynajęcia pomieszczenia dla Fundacji na Stadionie Narodowym,

6. Zatwierdzenie projektu miniaturki pomnika Kazimierza Górskiego.

Janusz Jesionek, prezes Fundacji Kazimierza Górskiego


27.11.2015

W dniu 20.11.2015r. ukraińska organizacja promująca piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży "Czesna Sprawa" /Uczciwa Sprawa/ zorganizowała we Lwowie uroczystość podczas której przedstawiciele Fundacji Kazimierza Górskiego-Janusz Jesionek, prezes oraz Dariusz Górski-członek Rady Fundacji, syn Kazimierza Górskiego przekazali tablicę z wizerunkiem oraz krótkim życiorysem Pana Kazimierza dyrekcji szkoły, do której on uczęszczał . Tablica ta zostanie wmurowana na frontonie szkoły po dokonaniu renowacji całego budynku w lutym przyszłego roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Administracji miasta Lwowa na czele z dyrektorem Biura Sportu i Turystyki Igorem Sznajderem,klubu "Pogoń Lwów",dyrekcji szkoły oraz licznie zgromadzonej młodzieży uczestniczącej w turnieju piłkarskim z udziałem polskiej drużyny. Uroczystość, w której także wziął udział były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Edward Brzostowski, została odnotowana w miejscowych mediach /telewizja,radio,dzienniki/.
W trakcie pobytu omówiliśmy możliwość współpracy z kijowską organizacją. Zaproponowaliśmy udział młodych piłkarzy ukraińskich z regionu Donbasu i Lugańska w dorocznym Turnieju w Dobiegniewie /3-9.07.2016r./. Regiony te będą reprezentować chłopcy, których ojcowie zginęli podczas działań wojennych. Komitet Organizacyjny Turnieju w Dobiegniewie wyraził zgodę na udział tej drużyny na specjalnych, uprzywiliowanych warunkach.


26.11.2015

W dniach 16-17.11.2015r. delegacja Fundacji Kazimierza Górskiego w składzie Janusz Jesionek-prezes,Michał Listkiewicz-v-ce prezes Fundacji, Andrzej Brusikiewicz-v-ce prezes Fundacji i Dariusz Górski-członek Rady Fundacji, syn Kazimierza Górskiego odbyła cykl spotkań w Budapeszcie na zaproszenie kierownictwa Instytutu im. Ferenca Puskasa. Odbyliśmy rozmowy z v-ce prezesem Węgierskiego Związku Piłki Nożnej oraz spotkania w Centrum Szkolenia Węgierskiego Związku Piłki Nożnej. Uczestniczyliśmy w specjalnej mszy, w polskim kościele w Budapeszcie, w intencji dwóch wybitnych piłkarzy Kazimierza Górskiego i Ferenca Puskasa. W trakcie spotkania obu delegacji omówiliśmy założenia do Umowy między Fundacjami, postanowiliśmy zorganizować w 2017r. Turniej Krajów Grupy Wyszehradzkiej dla dziewcząt w wielu 15 lat oraz przedstawicieli europarlamentarzystów z krajów Grupy Wyszehradzkiej tzw. PIKNIK WYSZEHRADZKI. Planujemy odbycie spotkania w Bratysławie z członkami kierownictwa Sekretariatu Grupy Wyszehradzkiej celem ustalenia zasad współpracy przy organizacji Turnieju. Wszystkie przygotowania do Turnieju będziemy koordynować z narodowymi Federacjami Piłki Nożnej Polski, Republiki Czeskiej,Węgierskiej i Słowackiej. Wystąpimy z informacją o Turnieju do Komitetu Wykonawczego UEFA celem otrzymania wsparcia przy jego organizacji. W maju przyszłego roku zaprosimy do Polski delegację Instytutu Ferenca Puskasa. W trakcie pobytu kolegów węgierskich podpiszemy Umowę o współpracy.


09.11.2015

PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ NA PODSTAWIE POZWOLENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI NR 228/2013 Z DNIA 19 CZERWCA 2013 ROKU

Fundacja imienia Kazimierza Górskiego, Ul. Madalińskiego 49/51 m 1 02-544 Warszawa, KRS: 0000289531, NIP: 521-34-82-089, prowadziła na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 06 czerwca 2013 roku do 31 maja 2015 roku zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Departament Administracji Publicznej nr 228/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku.

Celem zbiórki było zgromadzenie środków na budowę pomnika Kazimierza Górskiego na Stadionie Narodowym w Warszawie zbierane na konto bankowe utworzone specjalnie na cel zbiórki w PKO BP nr 62 1020 1042 0000 8602 0289 1034.

ROZLICZENIE ZEBRANYCH ŚRODKÓW

W wyniku zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w wysokości 362 153,12 PLN słownie (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy).

Środki pieniężne uzyskane w wyniku zbiórki zostały wydatkowane na wynagrodzenie jury konkursu i nagrody za model pomnika, na odlew pomnika i koszty związane z posadowieniem pomnika na Stadionie Narodowym oraz koszty ogłoszeń prasowych, delegacji w wysokości 362 032,71 PLN słownie( trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden grodzy).


27.03.2015

W dniu 26.03.2015r. został uroczyście odsłonięty na Stadionie Narodowym w Warszawie pomnik Kazimierza Górskiego, wybitnego trenera i wychowawcy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w osobach: Aleksandra Kwaśniewskiego, b. prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w osobie wicemarszałka Jerzego Wenderlicha, Marka Belki, prezesa narodowego Banku Centralnego,rządu w osobie Andrzeja Biernata,ministra sportu i turystyki. W uroczystości uczestniczył także Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika oraz Irena Szewińska, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz przedstawiciele 14 szkół imienia Kazimierza Górskiego z terenu całej Polski. Scenariusz uroczystości przedstawiał się następująco: uroczystość zainugórował oraz powitał gości i zebranych ambasador Janusz Jesionek, prezes Fundacji Kazimierza Górskiego,następnie Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegrała hymn państwowy. Laudację na temat życia i pracy K. Górskiego dokonał Michał Kleiber, przewodniczący Komitetu Honorowego Budowy Pomnika, kolejnym mówcą był Dariusz Górski, syn K.Górskiego,który w imieniu rodziny podziękował za wybudowanie pomnika, w imieniu piłkarzy i "Orłów" K.Górskiego głos zabrał Lesław Ćmikiewicz, zaś w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej, prezes Zbigniew Boniek, w imieniu rządu R.P. głos zabrał Andrzej Biernat, minister Sportu i Turystyki. Uroczystego odsłonięcia dokonał Aleksander Kwaśniewski w towarzystwie Dariusz Górskiego. Na zakończenie kilka ulubionych melodii K. Górskiego wykonała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Inicjatorem budowy pomnika była Fundacja Kazimierza Górskiego, propagująca od ponad czterech lat postać swojego patrona,jego osobowość,dokonania, nienaganną postawę życiową, patriotyzm. W 2012 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o jego posadowieniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Działaniami organizacyjnymi i zbiórką środków kierował Zarząd Fundacji wspierany przez Komitet Honorowy pod przewodnictwem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera. W wyniku prowadzonej przez ponad dwa lata powszechnej zbiórki pieniężnej i zaangażowania sponsorów komercyjnych : Kompanii Piwowarskiej TYSKIE, TOTALIZATORA Sportowego, PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, Krajowej Spółce Cukrowej SA oraz Polskiemu Zawiązkowi Piłki Nożnej, firmie architektonicznej JSK Sp. z o.o., firmie Mi-Bud Sp. z o.o., Zarządowi i pracownikom Spółki PL 2012+, firmie Media Corporation, Pracodawcom R.P. udało się zebrać wystarczającą ilość środków do posadowienia pomnika. Dzięki współpracy Fundacji ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków przeprowadzony został konkurs na projekt pomnika.Jego zwycięzcą został Marek Maślaniec, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do budowy i posadowienia pomnika, w imieniu Rady i Zarządu Fundacji serdecznie dziękują: Aleksander Kwaśniewski i Janusz Jesionek


2015

Po komisyjnym odbiorze pomnika Kazimierza Górskiego w Gliwicach, Zarząd Fundacji przystąpił do finalizowania wszystkich kwestii związanych z otrzymaniem zgód administracyjnych i technicznych dotyczących posadowienia pomnika. Roboty techniczne rozpoczną się na Stadionie Narodowym w Warszawie na początku listopada b.r i potrwają do końca tego miesiąca. Zarząd Fundacji poinformuje w specjalnym komunikacie o terminie uroczystego odsłonięcia pomnika.

Janusz Jesionek-prezes Zarządu Fundacji Kazimierza Górskiego


2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w dniu wczorajszym, w Gliwicach, został komisyjne odebrany pomnik Kazimierza Górskiego / 3.5m wysokości, 1.5 m. cokół.Pomnik zostanie przewieziony do Warszawy i posadowiony na cokole na Stadionie Narodowym w dniu 6.10.br. Odsłonięcie pomnika nastąpi na początku listopada br.

Pozdrawiam-Janusz Jesionek, prezes Fundacji Kazimierza Górskiego


2015

Szanowni Państwo,

Niedawno Nasza Fundacja otrzymała ciekawy list. Autorka zawarła w nim wzruszającą i zabawną historię o tym, jak osobiście poznała Pana Kazimierza Górskiego. Uważamy, że relacja z tego spotkania zasługuje na opublikowanie i chcemy się nią z Wami podzielić. List zamieszczamy poniżej:Witam bardzo serdecznie!Chciałabym Państwu opowiedzieć o moim niezwykłym spotkaniu z Panem Kazimierzem.Był rok 1983 lub 1984- dokładnie nie pamiętam. W tym czasie przebywałam na wycieczce w Grecji. Będąc w Atenach zakupiłam widokówki aby przesłać pozdrowienia do Polski.Po wypisaniu treści zaczęłam szukać skrzynki pocztowej aby je wysłać. Niestety żadnej nie znalazłam. Postanowiłam zaczepić jakiegoś przechodnia. Przede mną szedł dla mnie już „starszy” o białych włosach Pan. Twarzy nie widziałam, ale pomyślałam sobie, że właśnie On mi pomoże. Nadmieniam, że oprócz rodzimego i rosyjskiego języka nie znałam żadnego innego.Przyspieszyłam kroku i zaczepiłam tego Pana nie myśląc w ogóle jak się z Nim dogadam. Pomyślałam, że pokarzę widokówki i ten ktoś się domyśli o co mi chodzi. Jakież było moje zdziwienie kiedy ten Pan się do mnie odwrócił a ja zobaczyłam „Wielkiego Kazimierza Górskiego” !!! Oczywiście wszyscy Polacy Go znali.Powiedziałam Panu Kazimierzowi czego szukam, i tu nastąpiła szalona, niezapomniana, wspaniała niespodzianka!!! Pan Kazimierz nie tylko zszedł ze mną do jakiegoś tunelu, ale poczekał aż nalepię znaczki I NA KAŻDEJ MOJEJ KARTCE DOPISAŁ POZDROWIENIA OD SIEBIE!!!! Potem wrzucił kartki do skrzynki.Byłam tak wzruszona, że spontanicznie wycałowałam Pana Kazimierza. Serdecznie podziękowałam za poświęcony mi czas. Pan Kazimierz okazał się bardzo miłym, ciepłym i niesamowicie serdecznym człowiekiem.Niestety, żadna kartka nie dotarła do adresatów (a było ich 5 sztuk). Podejrzewam, że w tamtych czasach (a było to praktykowane) ktoś inny pocieszył się tymi kartkami.Minęło już tyle lat a ja wciąż mam w pamięci tą sytuację jakby zdarzyła się wczoraj. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się z Państwem podzielić tą moją niezapomnianą przygodą.

Serdecznie pozdrawiam i z wyrazami szacunku dla Fundacji. Grażyna Matusiak


Fundacja Kazimierza GórskiegoKONTAKT  

DANE KONTAKTOWE:
Prezes Fundacji:
Janusz Jesionek 668 739 470
Dyrektor Fundacji:
Dariusz Górski 609 776 730
Założyciel Fundacji:
Berenika Górska 505 980 231
Członek Zarządu:
Dorota Huczyńska
Członek Zarządu:
Jan Chaładaj
Nr. konta:
51 1160 2202 0000 0000 9758 2371

NIP: 521-34-82-089
REGON: 141150457